Flere forskjellige ligaer

Det store problemet med å skulle gjennomføre et slikt opplegg i Europa og i Norge er at man må få samlet alle foreningen under en fane. Selv i USA og Canada så er det problemer med å skulle få sikre at NHL opprettholdes og jobber rettferdig, uten korrupsjon. Å skulle forene de svært forskjellige ligaene i Europa og andre steder er ikke enkelt.

Olympiske komiteer

En av de få organisasjonene som man kan bruke til sammenligning er de olympiske komiteene. Her har man en overordnet organisasjon som tildeler land rettighetene til å arrangere konkurransene og som avgjøre mange av de nødvendige rettighetene og annet administrativt mellom konkurransene.
De siste årene har man sett at korrupsjon fort vokser opp i slike organisasjoner. Så det er vanskelig å se for seg at en organisasjon som skal kontrollere så store ressurser som fotballspillere og reklameinntekter for mange ligaer vil slippe unna korrupsjon.

Verdt det?

Den første utfordringen en slik organisasjon vil møte er selvsagt å få de forskjellige ligaene til å bli enig om å innrette seg etter et slikt system. Skal man få til dette så må de forskjellige klubbene og de forskjellige spillerne bli overbevist om at dette er verdt det. I tillegg så snakker vi ikke om bare et par klubber, vi snakker om flere hundre, flere tusen. Det er de som har prøvd å skape noen lignende, gjennom flere forskjellige forsøk på å skape konkurranser mellom fotballag på tvers av land. Foreløpig har ikke dette vært så veldig vellykket, men dette har også vært et forholdsvis begrenset forsøk. Det er også gjort forsøk på å stenge overgangsvinduet slik at ikke alle kan handle spillere hele tiden. Så foreløpig er det ingen som har klart å vise at dette er verdt det. Det er mulig at årsaken er at man ikke har klart å laget et bra nok system eller om dette rett og slett ikke vil fungere uansett.