NHL i teorien

Jeg skal ikke gå inn i detaljene og diskusjonene rundt NHL og utviklingen på det området. Jeg er en fan av NHL, men akkurat her så tenker jeg mer på den optimale organiseringen og hvordan man la opp dette.

Teorien

Teorien bak NHL, slik jeg forstår det, er at man skal sørge for en spennende idrett hvor spenningen ligger ikke i hvor mye penger hvert lag har til å kjøpe spillere, men hvordan de bruker spillerne de har. Så det kan legges mye mer i å utvikle hver enkelt spiller, i trenere og i støtteapparatet. Dette bør også gi ligaen større inntekter fordi ligaen kan forhandler frem avtaler på vegne av alle og tilby et spennende produkt. Fordelen for spilleren er at de har en kontrakt med ligaen og ikke med den enkelte klubben. Dette gir en større lønnsikkerhet og en bedre jobbsikkerhet. Det betyr ikke at de ikke må prestere, men de har bedre vilkår på dette feltet.

Kan det gå i praksis?

Fordelen med NHL slik den var organisert på 2011-tallet og en stund fremover, var at lagene befant seg i noenlunde samme området. Det var flest lag i USA og noen i Canada. NHL var og er, det ultimate målet nettopp fordi spillerne fikk en fast lønn og gode spiller vilkår. Det er ikke helt enkelt, men de fleste vil si at det er mer enn verdt det. Ulempen med dette systemet er at det krever tett samarbeid. Uten tett samarbeid så kan man ikke gjennomføre et slikt system. Det er alltid fristende å lage sine egen avtaler så man kan få mer penger i egen lomme. I alle fall få muligheten til å få sjansen til bedre avtaler. Vi ønsker alle å få en god økonomi så vi kan leve ut være drømmer. Så det må skapes en balansegang.